Projekti

Zavrseni projekti

* Prethodni odobreni projekti (na kojima su angažovani članovi grupe pre osnivanja IVI) H2020_Insurance – Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment, 2017-2018. (@FTN) SENSIBLE – SENSors and Intelligence in BuLt Environment, 2017-2021. (@FTN)
Pročitaj više
Cilj ovog projekta je bio da se utvrde razlozi oklevanja u slučaju vakcinacije protiv virusa COVID-19 kod mladih u Srbiji i na taj način pomogne u povećanju stope vakcinacije. Skup podataka koji smo koristili sastojao se od tvitova na temu vakcinacije protiv virusa COVID-19. Kombinacijom metode analize sentimenta koristeći velike jezičke modele i metode modelovanja […]

Partneri

USAID | UNDP
Pročitaj više

FP7

* Prethodni odobreni projekti (na kojima su angažovani članovi grupe pre osnivanja IVI) xLiMe – Cross-lingual Cross-media Knowledge Extraction, 2013-2016. (@UniTN) QoSTREAM – Video Quality Driven Multimedia Streaming in Mobile Wireless Networks, FP7 IRSES Project  2012-2016. (@FTN, @UniTN) BALKANGEONET – Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives, FP7-ENVIRONMENT, 2010-2013. (@FTN)
Pročitaj više
* Prethodni odobreni projekti (na kojima su angažovani članovi grupe pre osnivanja IVI) IC0903 – „MOVE: Knowledge Discovery from Moving Objects“, 2010-2013. (@FTN) IC0702 – „Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions“, 2009-2012. (@FTN) TD1007 – „Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of disease and biological processes“, 2011-2014. […]
Pročitaj više
* Prethodni odobreni projekti (na kojima su angažovani članovi grupe pre osnivanja IVI) Evaluating the uncertainty propagation in the sequence of models: climate, hydrological, and system dynamic (at UWO)
Pročitaj više
* Prethodni odobreni projekti (na kojima su angažovani članovi grupe pre osnivanja IVI) Dynamics resilience as a measure for risk assessment of the complex water, infrastructure, and ecological systems: Making a context (at JCWI)
Pročitaj više

Aktivni projekti

Projekat ima za cilj razvoj i evaluaciju dubokih modela učenja za predviđanje krivine kičme na osnovu 3D skenova površine leđa kao alternativu metodama tradicionalnih rendgenskih snimaka bez izlaganja zračenju. Istražene su dve osnovne metode: Konvolucionalna neuronska mreža koristeći dubinske mape i Point Cloud Transformer koristeći 3D tačkaste oblake. Modeli su optimizovani i upoređeni sa optičkim […]
Pročitaj više
AI platforma za predviđanje potrošnje lekova u Obali Slonovače, za 25 miliona korisnika na 1752 lokacije. Pored toga platforma će vršiti i upravljanje zdravstvenim lancem snabdevanja u Obali Slonovače. Projekat je humanitarnog karaktera i moj cilj je doprineti stvaranju boljeg i lepšeg sveta za ljude iz zemalja u razvoju, kroz korišćenje svog znanja zarad dizajniranja […]
Pročitaj više

Partneri

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije
Pročitaj više
U saradnji sa startapom iz Japana, istražujemo i razvijamo platformu za dizajn malih molekula. Platforma uključuje aktuelne modele VI za predikciju molekularnih svojstava molekula na osnovu malih skupova eksperimentalnih podataka kao i generativno dizajniranje molekula radi optimizacije željenog svojstva.
Pročitaj više
U okviru ovog pilot projekta u saradnji sa kompanijom Telekom izvršena je analiza korisničkih mejlova u cilju poboljšanja kvaliteta usluge korisničke podrške i zadovoljstva korisnika. Nakon anonimizacije, mejlovi su obrađivani metodom modelovanja tema, koja koristi najsavremenije jezičke modele prilagođene srpskom jeziku. Izrađeni sistem omogućava brzo i automatsko dodeljivanje tema mejlovima, čime se obezbeđuje olakšan i […]

Partneri

Telekom Srbija
Pročitaj više
Cilj ovog pilot projekta, koji je pokrenut zajedno sa tri velika zdravstvena centra u Srbiji – Univerzitetskim kliničkim centrom Srbije, Univerzitetskom dečijom klinikom u Tiršovoj i KBC Zemun, a u saradnji sa inovativnom japanskom farmaceutskom kompanijom Takeda, jeste da se kroz upotrebu savremenih tehnika veštačke inteligencije utiče na smanjenje kompleksnosti dijagnostike Fabrijeve bolesti, skrati vreme […]

Partneri

Takeda
Pročitaj više
Cilj ovog projekta je provera činjenica u tekstovima koje proizvode generativni jezički modeli u oblasti biomedicine. Kreirani sistem treba da omogući korisnicima da u realnom vremenu dobiju precizan odgovor na svoja pitanja, potkrepljen relevantnim izvorima. U okviru ovog projekta primenjuju se fino podešavanje i promptovanje generativnih jezičkih modela, leksička, semantička i kombinovana pretraga, i kreiraju […]

Partneri

Bayer AG
Pročitaj više
NGI
Cilj ovog projekta bilo je iskoristiti mogućnost učenja transferom i kreirati metodu koja će omogućiti da se bez dodatnih primera za trening ili sa malim brojem primera dotrenira model koji će prepoznavati imenovane entitete za koje nije obučen. Metoda zahteva transformaciju ulaznih podataka za zadatak binarne klasifikacije tokena i koristi transformer arhitekturu za klasifikaciju tokena. […]

Partneri

Bayer AG
Pročitaj više
Zeleni program saradnje nauke i privrede Fonda za nauku Republike Srbije
Pročitaj više
Primena elektronskog nosa u industriji omogućava praćenje i kontrolu širokog spektra proizvodnih procesa u industriji na minimalno invazivan način. Naročito se ističe primena u industriji hrane i pića, gde se može koristiti za kontrolu kvaliteta proizvoda i praćenje toka pojedinih biohemijskih procesa.  Integracija e-nosa sa industrijskim robotima omogućava automatizaciju procesa praćenja i kontrole, što dodatno […]
Pročitaj više
U saradnji sa startapom iz SAD, razvijamo platformu baziranu na generativnoj VI za dizajn peptida u svrhu vezivanja za željeni protein. Pored generativnog procesa, platforma uključuje filtriranje kandidata state–of–the–art modelom Alpha Fold 2 za predikciju afiniteta vezivanja dizajniranih peptida i ciljanog proteina.
Pročitaj više
U okviru projekta „Upotreba veštačke inteligencije za ranu dijagnostiku retkih bolesti“ primenjuju se najnovije tehnologije u oblasti analize prirodnog jezika sa ciljem olakšavanja i ubrzavanja procesa prepoznavanja potencijalnih slučajeva Fabrijeve bolesti i Hanterovog sindroma. Stručnjaci se fokusiraju na analizu medicinskih podataka pomoću veštačke inteligencije, poput otpusnih listi, ambulantnih pregleda, izveštaja ultrazvucnih pregleda i na taj […]
Pročitaj više
Uz pomoć naših kineskih kolega uspeli smo da napravimo NLU model od 2,7 milijardi parametara koji može da se prevodi sa srpskog na 52 druga jezika. Ovo je samo početna tačka i nadamo se da ćemo poboljšati performanse modela u vremenu koje dolazi, ali možete ga isprobati sada ako odete na http://147.91.175.237:52628 . Projekat je […]

Partneri

Peng Cheng Laboratory
Pročitaj više
Inspirisani idejom da je za Tango neophodno dvoje, ovaj projekat teži kreiranju sinergijske interakcije između čoveka i mašine u procesu donošenja odluka. Vođen međunarodnim konzorcijumom, TANGO se posvećuje razvoju teorijske podloge i računarske strukture za Hibridne Sisteme za Podršku Odlučivanju (HDSS). U ovim naprednim sistemima, ljudi i mašine su usklađeni prema zajedničkim vrednostima i ciljevima […]
Pročitaj više
Povećanje količine tekstualnih podataka zahteva ubrzani razvoj nauke o podacima, posebno u obradi prirodnih jezika (NLP). Akcija UniDive se bavi izazovom očuvanja jezičke raznolikosti fokusirajući se na razlike između i unutar jezika. Umesto da tehnologiju posmatra kao pretnju, UniDive je integriše sa jezičkom raznolikošću. UniDive strategija uključuje univerzalne NLP metodologije, merenje jezičke raznolikosti i poboljšanje […]
Pročitaj više

Želite da sarađujemo?

Pošaljite nam upit putem Kontakt stranice i naš tim će Vam se javiti u najkraćem mogućem roku!