Primena e-nosa u praćenju industrijskih procesa

Primena elektronskog nosa u industriji omogućava praćenje i kontrolu širokog spektra proizvodnih procesa u industriji na minimalno invazivan način. Naročito se ističe primena u industriji hrane i pića, gde se može koristiti za kontrolu kvaliteta proizvoda i praćenje toka pojedinih biohemijskih procesa. 

Integracija e-nosa sa industrijskim robotima omogućava automatizaciju procesa praćenja i kontrole, što dodatno povećava efikasnost proizvodnje i smanjuje potrebu za ručnim inspekcijama. Takođe, na taj način se omogućava rad u sredinama opasnim po čovekovo zdravlje i/ili život.