Kompjuterski dizajn terapeutskih peptida

U saradnji sa startapom iz SAD, razvijamo platformu baziranu na generativnoj VI za dizajn peptida u svrhu vezivanja za željeni protein. Pored generativnog procesa, platforma uključuje filtriranje kandidata state–of–the–art modelom Alpha Fold 2 za predikciju afiniteta vezivanja dizajniranih peptida i ciljanog proteina.