COST CA21167 – Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive)

Povećanje količine tekstualnih podataka zahteva ubrzani razvoj nauke o podacima, posebno u obradi prirodnih jezika (NLP). Akcija UniDive se bavi izazovom očuvanja jezičke raznolikosti fokusirajući se na razlike između i unutar jezika. Umesto da tehnologiju posmatra kao pretnju, UniDive je integriše sa jezičkom raznolikošću. UniDive strategija uključuje univerzalne NLP metodologije, merenje jezičke raznolikosti i poboljšanje različitih jezičkih alata, s naglaskom na nedovoljno zastupljene jezike.