Unapređenje rada korisničke službe kompanije Telekom primenom veštačke inteligencije

U okviru ovog pilot projekta u saradnji sa kompanijom Telekom izvršena je analiza korisničkih mejlova u cilju poboljšanja kvaliteta usluge korisničke podrške i zadovoljstva korisnika. Nakon anonimizacije, mejlovi su obrađivani metodom modelovanja tema, koja koristi najsavremenije jezičke modele prilagođene srpskom jeziku. Izrađeni sistem omogućava brzo i automatsko dodeljivanje tema mejlovima, čime se obezbeđuje olakšan i efikasan odgovor korisničke službe.

Partneri