IVI Prevodilac sa Peng Cheng laboratorijom

Uz pomoć naših kineskih kolega uspeli smo da napravimo NLU model od 2,7 milijardi parametara koji može da se prevodi sa srpskog na 52 druga jezika. Ovo je samo početna tačka i nadamo se da ćemo poboljšati performanse modela u vremenu koje dolazi, ali možete ga isprobati sada ako odete na http://147.91.175.237:52628 . Projekat je deo naših različitih napora usmerenih na očuvanje srpskog jezika u digitalnom dobu i proširenje fonda NLU resursa dostupnih za naš jezik. Kao takav, model je dostupan besplatno za korišćenje u istraživanju.