Dizajn terapeutskih malih molekula

U saradnji sa startapom iz Japana, istražujemo i razvijamo platformu za dizajn malih molekula. Platforma uključuje aktuelne modele VI za predikciju molekularnih svojstava molekula na osnovu malih skupova eksperimentalnih podataka kao i generativno dizajniranje molekula radi optimizacije željenog svojstva.