Upotreba VI za ranu dijagnostiku retkih bolesti

U okviru projekta „Upotreba veštačke inteligencije za ranu dijagnostiku retkih bolesti“ primenjuju se najnovije tehnologije u oblasti analize prirodnog jezika sa ciljem olakšavanja i ubrzavanja procesa prepoznavanja potencijalnih slučajeva Fabrijeve bolesti i Hanterovog sindroma.

Stručnjaci se fokusiraju na analizu medicinskih podataka pomoću veštačke inteligencije, poput otpusnih listi, ambulantnih pregleda, izveštaja ultrazvucnih pregleda i na taj način od velikog broja pacijenata treba identifikovati potencijalne pacijente koji će se dalje testirati kako bi im se potvrdila dijagnoza.

Cilj ovog pilot projekta, koji je pokrenut zajedno sa tri velika zdravstvena centra u Srbiji – Univerzitetskim Kliničkim centarom Srbije, Univerzitetskom dečijom klinikom u Tiršovoj i KBC Zemun, a u saradnji sa inovativnom japanskom farmaceutskom kompanijom Takeda, jeste da se kroz upotrebu savremenih digitalnih tehnologija utiče na smanjenje kompleksnosti dijagnostike retkih bolesti, skrati vreme do postavljanja tačne dijagnoze, smanji pritisak na zdravstveni sistem, a posledično troškove lečenja preusmeri na adekvatnu inovativnu terapiju.