NGI Search – Verif.ai

Cilj ovog projekta je provera činjenica u tekstovima koje proizvode generativni jezički modeli u oblasti biomedicine. Kreirani sistem treba da omogući korisnicima da u realnom vremenu dobiju precizan odgovor na svoja pitanja, potkrepljen relevantnim izvorima. U okviru ovog projekta primenjuju se fino podešavanje i promptovanje generativnih jezičkih modela, leksička i semantička pretraga, i kreiraju se metrike za verifikovanje činjenica u tekstovima koje generišu veliki jezički modeli. Projekat je finansiran u okviru EU projekta NGI Search i izvodi se u saradnji sa istraživačkim sektorom kompanije Bayer.

This site is registered on wpml.org as a development site.