Prediktivni lanac snabdevanja za porodično planiranje u Obali Slonovače

AI platforma za predviđanje potrošnje lekova u Obali Slonovače, za 25 miliona korisnika na 1752 lokacije. Pored toga platforma će vršiti i upravljanje zdravstvenim lancem snabdevanja u Obali Slonovače. Projekat je humanitarnog karaktera i moj cilj je doprineti stvaranju boljeg i lepšeg sveta za ljude iz zemalja u razvoju, kroz korišćenje svog znanja zarad dizajniranja boljeg zdravstvenog sistema.