Kako nove tehnologije transformišu retke bolesti?

Institut za veštačku inteligenciju Srbije učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Caring for Rare“, događaju koji je okupio više od 20 govornika i preko 300 učesnika. Tokom panela „Kako nove tehnologije transformišu retke bolesti?“ vođa istraživačke grupe „AI in Healthcare & Lifescience” dr Branka Rakić predstavila je kako veštačka inteligencija (AI) redefiniše način na koji se postavljaju dijagnoze, leče i pruža podrška osobama obolelim od retkih bolesti.

Inovacije i tehnološki napredak koje donosi AI imaju potencijal da preoblikuju budućnost zdravstva, a u svetu gde su izazovi veliki, AI pokazuje put ka rešenjima.