IVI na simpozijumu “Veštačka inteligencija i medicina”

Institut za veštačku inteligenciju Srbije je učestvovao na simpozijumu „Veštačka inteligencija u medicini“ koji su organizovali Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Akademija inženjerskih nauka Srbije na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Tokom skupa naš istraživač-pripravnik Ilija Tanasković održao je predavanje o primeni veštačke inteligencije u analizi biomedicinskih signala i slika. Njegovo izlaganje obuhvatilo je najnovije tehnike i pristupe koji omogućavaju naprednu analizu medicinskih podataka čime se poboljšava dijagnostika i tretman pacijenata.

Cilj ovog simpozijuma bio je da spoji lekare i inženjere kako bi se podstakao dalji razvoj ove aktuelne i brzo napredujuće oblasti. Učesnici su imali priliku da čuju izlaganja vrhunskih stručnjaka i da diskutuju o najnovijim dostignućima i izazovima u primeni veštačke inteligencije u medicini.

Simpozijum “Veštačka inteligencija i medicina” pružio je jedinstvenu priliku za razmenu znanja i ideja između lekara i inženjera što je ključni korak ka unapređenju zdravstvene zaštite i medicinskih istraživanja kroz primenu veštačke inteligencije. Ovaj događaj je naglasio važnost interdisciplinarnog pristupa u rešavanju kompleksnih medicinskih problema ističući kako AI može doprineti razvoju preciznije i efikasnije zdravstvene zaštite.