Kako unaprediti zdravstvo primenom veštačke inteligencije?

Institut za veštačku inteligenciju Srbije preduzima značajne korake ka primeni veštačke inteligencije (VI) u zdravstvu, sa posebnim fokusom na dijagnostiku raka dojke i razvoj novih lekova. Među projektima koji se trenutno realizuju ističe se inicijativa usmerena na unapređenje mamografije, čime bi se omogućila brža i efikasnija detekcija karcinoma dojke.

Ova inovativna upotreba VI ima za cilj da znatno ubrza proces skrininga, smanjujući time opterećenje na zdravstveni sistem i omogućavajući rano otkrivanje bolesti. Prema rečima dr Branke Rakić, naučnog saradnika i pomoćnika direktora za biotehnologiju u IVI, kao i team lead-a istraživačke grupe „AI in Lifescience & Healthcare“ za magazin Forbes Srbija, radiologija predstavlja oblast medicine u kojoj veštačka inteligencija može naći široku primenu, posebno u analizi mamografskih snimaka.

Istraživači, u saradnji sa partnerima iz zdravstvenog sektora, rade na projektima razvoja alata veštačke inteligencije za dijagnostiku, personalizovanu medicinu i poboljšanje efikasnosti zdravstvenih usluga. Pored toga, IVI tim sarađuje s farmaceutskom industrijom na razvoju i dizajnu novih lekova.

Šef beogradske kancelarije IVI i naučni saradnik dr Ivan Tanasijević ističe za Forbes Srbija da je cilj da se ubrza proces otkrivanja i razvoja lekova, smanje troškovi istraživanja i poveća efikasnost u identifikaciji potencijalno efikasnih terapeutskih molekula. “Naprednim tehnikama mašinskog učenja i veštačke inteligencije analiziraju se veliki setovi podataka iz biomedicinskih istraživanja. Tako obučeni AI sistemi zatim prepoznaju obrasce i veze između različitih bioloških entiteta i molekula što dalje omogućava evaluaciju efikasnosti molekula kao potencijalnih lekova”, pojašnjava dr Tanasijević. Detaljnije o projektima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i budućim planovima čitajte na portalu Forbes Srbija.