IVI na 4th AtheroNET sastanku u Valensiji

Naši istraživači Gorana Gojić i Ilija Tanasković učestvovali su na 4th AtheroNET sastanku koji je održan na Medicinskom fakultetu i Institutu za biomedicinska istraživanja INCLIVA, Univerziteta u Valensiji. Događaj je organizovan u okviru COST Akcije: CA21153 – Mreža za implementaciju multiomskih pristupa u prevenciji i istraživanju aterosklerotskih kardiovaskularnih bolesti.

Istraživač-saradnik Gorana Gojić je prezentovala izveštaj o STSM poseti Tehničkom fakultetu u Minhenu iz 2023. godine u okviru sesije za mlade istraživače. Njeno istraživanje je bilo na temu domenske adaptacije u segmentaciji koronarne arterije sa XCAD slika (Domain Adaptation for Coronary Artery Segmentation from XCA images).

Istraživač-pripravnik Ilija Tanasković predstavio je poster pod nazivom “Unravelling the Gene Signature of Heart Failure: A Machine Learning Approach” koji je pripremljen u koautorstvu sa dr Brankom Rakić. Ideja postera je razvoj metodologije koja kombinuje veštačku inteligenciju i tradicionalnu bioinformatiku za otkrivanje gensog potpisa pacijenata sa srčanom slabošću u odnosu na zdrave osobe. Dodatno, ista metodologija je korišćena za određivanje genetskih potpisa za ishemijsku kardiomiopatiju i dilatativnu kardiomiopatiju, kao dve grupe koje sačinjavaju grupu za srčanu slabost.

Ovaj događaj pružio je našim istraživačima mogućnost da predstave svoje najnovije radove, razmene ideje i uspostave nove saradnje sa kolegama iz različitih delova Evrope.