ICIST 2024: Ekspertiza, iskustvo i dobra praksa na jednom mestu!

Ovogodišnja međunarodna konferencija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ICIST 2024 održana je od 10. do 13. marta 2024. godine na Kopaoniku. Ova prestižna konferencija, koja se održava već 14 godina, ponovo je okupila vodeće naučnike, inženjere, menadžere i predstavnike kompanija iz zemlje i inostranstva.

Jedna od ključnih tema konferencije ove godine bile su „Digitalne vode“, a u organizaciji ove sesije učestvovao je viši naučni saradnik dr Milan Stojković, team lead  istraživačke grupe “Green AI”. Na trodnevnom skupu diskutovalo se o najnovijim tehnološkim rešenjima u oblasti informacionih sistema, softverskog inženjeringa zasnovanog na modelima, e-uprave, velikih podataka, biomedicinskog inženjeringa, istraživanja semantičkog weba i Interneta stvari.

Učesnici su imali priliku da predstave svoje naučne radove, a istraživači Instituta za veštačku inteligenciju Srbije takođe su aktivno učestvovali na ovoj konferenciji, dodatno doprinoseći bogatstvu diskusija i razmeni ideja.

ICIST 2024 nastavlja da bude platforma na kojoj se spajaju ekspertiza, iskustvo i dobra praksa, pružajući učesnicima inspirativnu atmosferu za razmenu znanja, stvaranje novih projektnih ideja i uspostavljanje korisnih poslovnih veza.