Uloga veštačke inteligencije u razvoju novih lekova

U doba ubrzanog razvoja tehnologije, veštačka inteligencija se sve više primenjuje u farmaceutskom sektoru, pružajući napredne pristupe za razvoj novih i boljih lekova.

Šef beogradske kancelarije IVI dr Ivan Tanasijević istakao je ovaj trend tokom predavanja “Primena veštačke inteligencije u dizajnu novih lekova” koje je održao na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

Tom prilikom dr Tanasijević je naglasio kako VI značajno ubrzava proces razvoja lekova, čineći ga efikasnijim u poređenju sa tradicionalnim metodama. Dodatno, poseban fokus bio je na primenu generativne veštačke inteligencije, uključujući savremene difuzione modele koji imaju potencijal da temeljno promene način na koji se predviđa struktura peptida, što je ključni korak u razvoju novih terapija.

Takođe, tokom predavanja bilo je reči o značaju savremenih tehnika mašinskog učenja u farmaceutskom sektoru, posebno u identifikaciji i dizajniranju novih molekula sa potencijalnom terapijskom vrednošću. Dr Tanasijević je objasnio kako se pomoću veštačke inteligencije mogu dublje razumeti biološki procesi i mehanizmi bolesti, što dalje omogućava naučnicima da ciljaju specifične patogene faktore sa većom preciznošću.