Otvoren poziv za talentovane mlade istraživače za rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija poziva talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija da se uključe u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač, a koji su izabrani ili su u postupku izbora u istraživačko zvanje.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 300 mladih istraživača, od kog broja će se do 15 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2023/2024. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave može se preuzeti na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a u dokumentima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Rok za podnošenje prijave je 27. mart 2024. godine.