„Stvarnost očima velikih podataka“ – Otvorena manifestacija M3

Manifestacija „Maj mesec matematike“ svečano je otvorena u Silosima Beograd, a Institut za veštačku inteligenciju Srbije jedan je od partnera ovogodišnje manifestacije.

Na otvaranju M3 publici su se obratili ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović, v.d. direktora Centra za promociju nauke dr Marjana Brkić, direktor Matematičkog instituta SANU dr Zoran Ognjanović, v.d. direktora Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije prof. dr Dubravko Ćulibrk, direktor Instituta BioSens prof. dr Vladimir Crnojević i Danijela Vučićević, rukovoditeljka Sektora programskih aktivnosti CPN-a i programska direktorka manifestacije M3.

M3 prikazuje upotrebu ogromnih količina podataka u praktičnoj primeni kroz kompjutersku analizu ljudskih emocija uživo kroz upotrebu veštačke inteligencije, pametnu poljoprivredu, uticaj i sprečavanje različitih bolesti i prikaz predviđanja klimatskih promena uživo sa satelita korišćenjem velikih podataka.

Osim kompjuterske analize ljudskih emocija upotrebom veštačke inteligencije, istraživači IVI predstavili su i kompjuterski dizajn proteina, izuzetno moćan alat u savremenim istraživanjima molekularne biologije i hemije.

Ovogodišnji Maj mesec matematike prikazaće kako se veliki podaci koriste u svakodnevnom životu i u najrazličitijim oblastima nauke i privrede, kao i u medicini i u zdravstvu. Manifestacija ima za cilj da ukaže na napredno korišćenje podataka i dodatno obrazovanje dece i omladine školskog uzrasta, kao i njihovo usmerenje ka „zdravim“ osnovama nauke i korišćenja modernih tehnologija, smartfona, društvenih mreža i alata za veštačku inteligenciju.