Projekat Verif.ai predstavljen na AI Camp-u u Berlinu

Na nedavno održanom AI Camp-u u Berlinu, u saradnji sa Weaviate, naučni saradnik dr Nikola Milošević predstavio je revolucionarni projekat Verif.ai koji IVI sprovodi zajedno sa nemačkom kompanijom Bayer AG. Skup predstavlja mesečni susret entuzijasta i profesionalaca iz oblasti veštačke inteligencije, a ovom prilikom učesnici su diskutovali o AI, GenAI, LLMs (Large Language Models) i mašinskom učenju.

Tokom predavanja „Open-Source Scientific Generative Question-Answering System“ razgovaralo se o tome kako se mogu unaprediti sistemi za automatsko odgovaranje na pitanja, a dr Milošević se u svom izlaganju fokusirao na tri ključne teme:

  • Kako RAG (Retriever-Augmented Generation) može smanjiti pojavu halucinacija;
  • Kako fino podesiti manji LLM za određeni zadatak radi poboljšanja performansi;
  • Kako automatski verifikovati odgovore koje generišu ovi sistemi.

Tokom događaja vođeni su kvalitetni tehnički razgovori, pružajući učesnicima ne samo priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima u AI, već i da razmene iskustva i ideje. Takođe, posebno je naglašena važnost open-source pristupa u razvoju naučnih generativnih sistema za odgovaranje na pitanja i istaknuto kako su kontinuirani napori na finom podešavanju i verifikaciji ključni za stvaranje pouzdanih i efikasnih AI sistema.