Održan panel “Etički izazovi novih tehnologija: ChatGpt & Obrada prirodnih jezika”

Pomoćnik direktora za saradnju sa privredom i team lead istraživačke grupe “Human-Computer Interaction” dr Dragiša Mišković učestvovao je na panelu “Etički izazovi novih tehnologija: ChatGpt & Obrada prirodnih jezika” održanom u KS Svilara.

Tokom diskusije dr Mišković je objasnio istorijat razvoja ove tehnologije i proces treniranja velikih jezičkih modela poput ChatGPT-ja. Panelisti su se osvrnuli i na to koliko je razumevanje tehnologije obrade prirodnih jezika relevantno za razumevanje naših jezičkih sposobnosti, a bilo je reči i o tome šta podrazumeva etički odgovorno razvijanje velikih jezičkih modela. Diskusija je pružila dragoceni uvid u složenost i značaj obrade prirodnih jezika, kao i potrebu za etičkim razmatranjem u eri rapidnog tehnološkog napretka.Događaj je deo pratećeg programa izložbe „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“ koja se održava od 6. do 29. februara u Kulturnoj stanici Svilara i realizovan je u saradnji sa Centrom za promociju nauke.