Master Class

Regulasanje veštačke inteligencije: Pravni i etički izazovi

Beograd

Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154

11000 Beograd

12 - 13. oktobar 2023.

16 - 17. novembar 2023.

Novi Sad

Institut za veštačku inteligenciju Srbije

Naučno-tehnološki park Novi Sad

Fruškogorska 1, 21000 Novi Sad

26-27. oktobar 2023.

7-8. decembar 2023.

Uvodna reč

Brz razvoj veštačke inteligencije i njen uticaj na društvo zahteva pravilno razumevanje i upotrebu ove tehnologije. Saznajte koji su ključni aspekti regulisanja veštačke inteligencije, adresirajte važne pravne i etičke izazove sa kojima se vaša organizacija suočava i otkrijte kako postići adekvatnu ravnotežu između prednosti razvoja veštačke inteligencije i potencijalnih rizika.

Ilustracija - brz razvoj vestacke inteligencije

O Master Class-u

Veštačka inteligencija postaje neodvojivi deo našeg svakodnevnog života, a njena integracija sve je izraženija. Ova savremena tehnologija menja način na koji radimo, komuniciramo i donosimo odluke.

Međutim, povećana upotreba VI donosi i određene rizike i dileme koji zahtevaju regulatorne okvire i etička razmatranja.

Regulisanje veštačke inteligencije igra ključnu ulogu u postizanju ravnoteže između tehnoloških inovacija i zaštite javnog interesa. Takođe, adekvatna regulacija obezbeđuje fer konkurenciju i podstiče inovacije unutar društvenih vrednosti kako bi tehnološki razvoj bio u skladu sa potrebama i vrednostima zajednice.

Budući da se bavimo istraživanjima, primenom i razvojem veštačke inteligencije, naša namera je da tržištu obezbedimo edukaciju koja integriše i povezuje različite discipline. Cilj nam je da polaznicima pružimo sveobuhvatno znanje, alate i veštine potrebne za razumevanje i suočavanje sa pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije.

Želim da dobijem Evropske smernice za pouzdanu veštačku inteligenciju / Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije

Zašto?

Za poslovnu zajednicu i društvo uopšte veoma je značajno na koji način ljudi doživljavaju veštačku inteligenciju i kako je koriste.

Da bismo izgradilii poverenje prema ovoj revolucionarnoj tehnologiji, neophodno je njeno adekvatno regulisanje. Postavljanje jasnih pravila, smernica i standarda za primenu i razvoj veštačke inteligencije ima za cilj zaštitu interesa pojedinaca, organizacija i društva u celini.

Takođe, regulisanje VI je veoma značajno za očuvanje integriteta organizacija i ostvarenje dugoročnog uspeha. Imajući na umu da veštačka inteligencija direktno utiče na percepciju i reputaciju organizacije, njeno efektivno regulisanje trebalo bi da bude integrisano u poslovno planiranje i donošenje odluka.

Ilustracija Pravni i etički aspekti vestacke inteligencije

Cilj našeg Master Class-a

 • Celovito razumevanje regulativnog okvira veštačke inteligencije, uključujući pravne i etičke aspekte;
 • Identifikovanje ključnih izazova i pružanje smernica za odgovorno i efikasno upravljanje veštačkom inteligencijom;
 • Postavljanje efikasne i održive strategije regulisanja veštačke inteligencije kroz interaktivno učenje i praktične primere.
 • Predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja iz oblasti regulisanja veštačke inteligencije, Q&A sesije, druženje i networking.

Šta ćete naučiti?

Uvod u veštačku inteligenciju i njen značaj u poslovanju

 • Razumećete koji su poslovni modeli zasnovani na podacima i kakva je njihova primena.
 • Naučićete osnove regulisanja veštačke inteligencije, različite pristupe regulaciji i strateški okvir za razvoj VI.

Opšti okvir regulisanja veštačke inteligencije

 • Kakva je veza između veštačke inteligencije i zaštite podataka o ličnosti?
 • Koja je uloga veštačke inteligencije u informacionoj bezbednosti?
 • Kako osigurati zabranu diskriminacije?

Izazovi razvoja veštačke inteligencije

 • Koje su uloge u razvoju i primeni veštačke inteligencije?
 • Zašto je zaštita prava na podatke ključni resurs i koliko su važni otvoreni podaci?
 • Kakva je veza između intelektualne svojine i veštačke inteligencije, a u kakvom su odnosu VI i zaštita konkurencije?

Posebni okviri regulisanja veštačke inteligencije

 • Zašto je AI Act relevantan regulativni okvir?
 • Šta podrazumevaju Evropske smernice za pouzdanu veštačku inteligenciju, a šta Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije?

Veštačka inteligencija i odgovornost

 • Koje su odgovornosti za akte veštačke inteligencije, uključujući pitanja naknade štete, neispravnosti proizvoda i krivične odgovornosti?

Kome je Master Class program namenjen?

 • Menadžerima i liderima u poslovnom i javnom sektoru: CEO, CTO, stručnjaci za ljudske resurse (HR menadžeri, talent menadžeri, regruteri i stručnjaci za razvoj zaposlenih), lideri u oblasti marketinga i komunikacija;
 • Advokatima, pravnim ekspertima, regulatornim stručnjacima;
 • Tehnološkim ekspertima (AI inženjeri, Data scientists, programeri, IT stručnjaci);
 • Konsultantima u oblasti zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti;
 • Konsultantima u oblasti digitalne transformacije;
 • Akademskoj zajednici: studentima, istraživačima i profesorima koji se bave veštačkom inteligencijom, pravom, etikom ili drugim relevantnim disciplinama.
 • Master Class je otvoren za sve zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti koji žele da prodube svoje znanje o pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije i steknu praktične veštine za njihovo efikasno upravljanje.

Master Class je otvoren za sve zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti koji žele da prodube svoje znanje o pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije i steknu praktične veštine za njihovo efikasno upravljanje.

Early bird popusti

Specijalna cena za prijave do 31. avgusta za korporativni sektor

1500 EUR NETO

Specijalna cena za prijave do 31. avgusta za nekorporativni sektor

600 EUR NETO

Specijalna cena za prijave do 31. avgusta za korporativni sektor

1500 EUR NETO

Specijalna cena za prijave do 31. avgusta za korporativni sektor

600 EUR NETO

Od 11. septembra se plaća puna cena od 1500 EUR NETO za korporativni sektor, odnosno 600 EUR NETO za nekorativni sektor.

Posebna ponuda

Ako se prijave dva kandidata iz iste kompanije, drugi kandidat dobija 10% popusta.

Ako se prijave tri i više kandidata iz iste kompanije, nudimo 20% popusta na ukupan iznos kotizacije.

* troškovi hotela i prevoza jesu/nisu uračunati, za učesnike seminara obezbeđene su posebne cene u hotelu …….. u Beogradu i hotelu ……… u Novom Sadu. Pišite nam za više informacija.

Prijava

O organizatorima

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Institut za veštačku inteligenciju Srbije posvećen je unapređenju znanja i razumevanja tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Naš cilj je da povezujemo stručnjake, naučnike, preduzetnike i sve zainteresovane za VI pružajući im priliku za učenje, umrežavanje i saradnju.

Kroz programe kao što je Master Class: Regulisanje veštačke inteligencije - pravni i etički izazovi, nudimo širok spektar edukacija, od uvoda u veštačku inteligenciju do razumevanja složenih VI sistema, regulative i etičkih pitanja.

Kao jedan od organizatora Master Class-a, IVI predano radi na stvaranju budućnosti veštačke inteligencije koja je bezbedna i odgovorna, nudeći obuke za nove generacije lidera u ovoj inovativnoj tehnološkoj oblasti.

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, organizacije i menadžmenta. Programska orijentacija Fakulteta odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja. FON ima veoma razvijenu saradnju sa privredom kroz zaključene brojne sporazume o saradnji, ali i sa javnim sektorom, kroz uspostavljenu saradnju sa nadležnim ministarstvima i naučnim institutima. Kao izrazito multidisciplinaran fakultet, FON nudi širok spektar znanja iz oblasti koje obuhvataju informacione sisteme, informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, tehnologije elektronskog poslovanja, poslovnu analitika, informaciono inženjerstvo, menadžment i organizaciju, marketing, ekonomiju, finansije, ljudske resurse i dr.

Najčešća pitanja

Partneri