Master Class

Regulasanje veštačke inteligencije: Pravni i etički izazovi

Beograd

Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154

11000 Beograd

12-13. oktobar 2023.

16-17. novembar 2023.

Novi Sad

Institut za veštačku inteligenciju Srbije

Naučno-tehnološki park Novi Sad

Fruškogorska 1, 21000 Novi Sad

26-27. oktobar 2023.

7-8. decembar 2023.

Uvodna reč

Brz razvoj veštačke inteligencije i njen uticaj na društvo zahteva pravilno razumevanje i upotrebu ove tehnologije. Saznajte koji su ključni aspekti regulisanja veštačke inteligencije, adresirajte važne pravne i etičke izazove sa kojima se vaša organizacija suočava i otkrijte kako postići adekvatnu ravnotežu između prednosti razvoja veštačke inteligencije i potencijalnih rizika.

Ilustracija - brz razvoj vestacke inteligencije

O Master Class-u

Veštačka inteligencija postaje neodvojivi deo našeg svakodnevnog života, a njena integracija sve je izraženija. Ova savremena tehnologija menja način na koji radimo, komuniciramo i donosimo odluke.

Međutim, povećana upotreba VI donosi i određene rizike i dileme koji zahtevaju regulatorne okvire i etička razmatranja.

Regulisanje veštačke inteligencije igra ključnu ulogu u postizanju ravnoteže između tehnoloških inovacija i zaštite javnog interesa. Takođe, adekvatna regulacija obezbeđuje fer konkurenciju i podstiče inovacije unutar društvenih vrednosti kako bi tehnološki razvoj bio u skladu sa potrebama i vrednostima zajednice.

Budući da se bavimo istraživanjima, primenom i razvojem veštačke inteligencije, naša namera je da tržištu obezbedimo edukaciju koja integriše i povezuje različite discipline. Cilj nam je da polaznicima pružimo sveobuhvatno znanje, alate i veštine potrebne za razumevanje i suočavanje sa pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije.

Želim da dobijem Dodatni edukativni materijal.

Zašto?

Za poslovnu zajednicu i društvo uopšte veoma je značajno na koji način ljudi doživljavaju veštačku inteligenciju i kako je koriste.

Da bismo izgradilii poverenje prema ovoj revolucionarnoj tehnologiji, neophodno je njeno adekvatno regulisanje. Postavljanje jasnih pravila, smernica i standarda za primenu i razvoj veštačke inteligencije ima za cilj zaštitu interesa pojedinaca, organizacija i društva u celini.

Takođe, regulisanje VI je veoma značajno za očuvanje integriteta organizacija i ostvarenje dugoročnog uspeha. Imajući na umu da veštačka inteligencija direktno utiče na percepciju i reputaciju organizacije, njeno efektivno regulisanje trebalo bi da bude integrisano u poslovno planiranje i donošenje odluka.

Ilustracija Pravni i etički aspekti vestacke inteligencije

Cilj našeg Master Class-a

 • Celovito razumevanje regulativnog okvira veštačke inteligencije, uključujući pravne i etičke aspekte;
 • Identifikovanje ključnih izazova i pružanje smernica za odgovorno i efikasno upravljanje veštačkom inteligencijom;
 • Postavljanje efikasne i održive strategije regulisanja veštačke inteligencije kroz interaktivno učenje i praktične primere.
 • Predstavljanje najboljih praksi i studija slučaja iz oblasti regulisanja veštačke inteligencije, Q&A sesije, druženje i networking.

Šta ćete naučiti?

Uvod u veštačku inteligenciju i njen značaj u poslovanju

 • Razumećete koji su poslovni modeli zasnovani na podacima i kakva je njihova primena.
 • Naučićete osnove regulisanja veštačke inteligencije, različite pristupe regulaciji i strateški okvir za razvoj VI.

Opšti okvir regulisanja veštačke inteligencije

 • Kakva je veza između veštačke inteligencije i zaštite podataka o ličnosti?
 • Koja je uloga veštačke inteligencije u informacionoj bezbednosti?
 • Kako osigurati zabranu diskriminacije?

Izazovi razvoja veštačke inteligencije

 • Koje su uloge u razvoju i primeni veštačke inteligencije?
 • Zašto je zaštita prava na podatke ključni resurs i koliko su važni otvoreni podaci?
 • Kakva je veza između intelektualne svojine i veštačke inteligencije, a u kakvom su odnosu VI i zaštita konkurencije?

Posebni okviri regulisanja veštačke inteligencije

 • Zašto je AI Act relevantan regulativni okvir?
 • Šta podrazumevaju Evropske smernice za pouzdanu veštačku inteligenciju, a šta Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije?

Veštačka inteligencija i odgovornost

 • Koje su odgovornosti za akte veštačke inteligencije, uključujući pitanja naknade štete, neispravnosti proizvoda i krivične odgovornosti?

Kome je Master Class program namenjen?

 • Menadžerima i liderima u poslovnom i javnom sektoru: CEO, CTO, stručnjaci za ljudske resurse (HR menadžeri, talent menadžeri, regruteri i stručnjaci za razvoj zaposlenih), lideri u oblasti marketinga i komunikacija;
 • Advokatima, pravnim ekspertima, regulatornim stručnjacima;
 • Tehnološkim ekspertima (AI inženjeri, Data scientists, programeri, IT stručnjaci);
 • Konsultantima u oblasti zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti;
 • Konsultantima u oblasti digitalne transformacije;
 • Akademskoj zajednici: studentima, istraživačima i profesorima koji se bave veštačkom inteligencijom, pravom, etikom ili drugim relevantnim disciplinama.
 • Master Class je otvoren za sve zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti koji žele da prodube svoje znanje o pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije i steknu praktične veštine za njihovo efikasno upravljanje.

Master Class je otvoren za sve zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti koji žele da prodube svoje znanje o pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije i steknu praktične veštine za njihovo efikasno upravljanje.

Cene Master Class-a

Early bird popust

Za sve Early bird prijave do 12. septembra važi specijani popust

Korporativni sektor

1500 EUR bruto

Samozaposleni i nezaposleni

600 EUR bruto

10% popusta!

Za prijave do 25. septembra obezbeđeno je 10% popusta!

Korporativni sektor

1620 EUR bruto

Samozaposleni i nezaposleni

810 EUR bruto

Posebna ponuda

Ako se prijave dva kandidata iz iste kompanije, drugi kandidat dobija 10% popusta.
Ako se prijave tri i više kandidata iz iste kompanije, nudimo 20% popusta na ukupan iznos kotizacije.

Prijava

O organizatorima

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Institut za veštačku inteligenciju Srbije posvećen je unapređenju znanja i razumevanja tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Naš cilj je da povezujemo stručnjake, naučnike, preduzetnike i sve zainteresovane za VI pružajući im priliku za učenje, umrežavanje i saradnju.

Kroz programe kao što je Master Class: Regulisanje veštačke inteligencije – pravni i etički izazovi, nudimo širok spektar edukacija, od uvoda u veštačku inteligenciju do razumevanja složenih VI sistema, regulative i etičkih pitanja.

Kao jedan od organizatora Master Class-a, IVI predano radi na stvaranju budućnosti veštačke inteligencije koja je bezbedna i odgovorna, nudeći obuke za nove generacije lidera u ovoj inovativnoj tehnološkoj oblasti.

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, organizacije i menadžmenta. Programska orijentacija Fakulteta odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja. FON ima veoma razvijenu saradnju sa privredom kroz zaključene brojne sporazume o saradnji, ali i sa javnim sektorom, kroz uspostavljenu saradnju sa nadležnim ministarstvima i naučnim institutima. Kao izrazito multidisciplinaran fakultet, FON nudi širok spektar znanja iz oblasti koje obuhvataju informacione sisteme, informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, tehnologije elektronskog poslovanja, poslovnu analitika, informaciono inženjerstvo, menadžment i organizaciju, marketing, ekonomiju, finansije, ljudske resurse i dr.

Najčešća pitanja

Partneri

This site is registered on wpml.org as a development site.